Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp

Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp - G465

Chọn màu:
Chọn size:
Số lượng:
+ -
300.000đ
500.000đ
-40%
Đặt mua

Thời gian ưu đãi còn

0
Ngày
5
Giờ
00
Phút
00
Giây

Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp Giày cao gót quai ngang trong cao Cấp

VN (Size số) CHIỀU DÀI BÀN CHÂN (cm)
34 21.1 - 21.3
35 21.4 - 21.8
36 21.9 - 22.4
37 22.5 - 23.1
38 23.2 - 23.8
39 23.9 - 24.5
40 24.6 - 25.3

19006136